2 wwwOd marca do maja w klasie Ic realizowana była innowacja pedagogiczna „Nauczanie przez kodowanie na dywanie”. Głównym celem wdrożenia innowacji była potrzeba rozwijania u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej przy pomocy mat do kodowania. Realizacja innowacji odbywała się w ramach edukacji matematycznej i była prowadzona raz w tygodniu. Jej założeniami było: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawę – wykorzystanie maty do kodowania, kolorowych kubeczków;

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania;

– kształcenie kompetencji matematycznych oraz społecznych;

Prowadzone zajęcia wspomogły uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowiły ciekawą formę zajęć.