fota 411 czerwca 2019 roku odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej organizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 przy współudziale Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Przedstawiciela Komisji Europejskiej w Warszawie, Programu Agencji Narodowej Erasmus + oraz Szkolonego Klubu Młodego Europejczyka. Konkurs związany był z miejskimi obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty Państw Unii Europejskiej. Hasłem przewodnim wydarzenia było: „Europa nasz wspólny dom – zjednoczeni w różnorodności”. Głównymi celami konkursu było:

- kształtowanie postaw proeuropejskich,

- rozbudzenie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków europejskich,

- rozwijanie tolerancji wobec innych kultur,

- poznawanie przez uczniów kultury, tradycji i obyczajów państw członkowskich Unii Europejskiej.

Naszą szkołę w kategorii klas II – IV reprezentowali:

• Marta Mirota i Oliwia Rant z klasy IVc,

• Lena Witek i Marceli Witek z klasy IVb Uczniowie zdobyli III miejsce prezentując francuską baśń ludową pt. „Piękna i Bestia” na podstawie plakatu, który wcześniej przygotowali. Przedstawiciele Jedenastki pochwalili się zdolnościami wokalnymi, śpiewając w języku francuskim. Drużyna wykazała się też znajomością podstawowych zwrotów grzecznościowych w tym samym języku. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!