81. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę

1 www17 września, we wtorek, hymnem państwowym rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Przy Rondzie Sybiraków zgromadzili się zesłańcy i ich rodziny, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i harcerze. Po uroczystym Apelu Poległych przed pomnikiem Ofiar Sybiru złożono wiązanki kwiatów i odmówiono modlitwę w intencji Polaków pomordowanych i zmarłych na dalekich Kresach. 

Nowe inwestycje w Jedenastce!

1 wwwWakacje to czas wypoczynku dla uczniów, ale dla dyrekcji i personelu szkół to jedyna okazja do przeprowadzenia niezbędnych remontów oraz do przygotowania budynków na przyjęcie uczniów we wrześniu. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2 www1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Jest to ważne wydarzenie dla wszystkich uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli. Z uwagi na nietypową sytuację zagrożenia epidemiologicznego, pierwszy dzień w szkole nie był tak uroczysty jak dotychczas. Ze względu na reżim sanitarny klasy zobaczyły się z wychowawcą w salach lekcyjnych. Pani Dyrektor - Małgorzata Lubojańska spotkała się z uczniami i rodzicami klas pierwszych i oficjalnie przywitała ich w murach Jedenastki. Dzień 1 września br. był dla Pierwszaków szczególnie ważny, ponieważ rozpoczął kolejny istotny etap w ich rozwoju. Pani Dyrektor złożyła debiutantom najlepsze życzenia. Każdy nowy uczeń otrzymał także spersonalizowany list od Prezydent Miasta Ostrowa - p. Beaty Klimek.

Nowy rok szkolny

dyrektor 2020 2021

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim obowiązujące od 1 września 2020r.

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PROCEDURAMI 

List Prezydent Miasta

1 www
2 www

 

Film edukacyjny

List Ministra Edukacji

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W dniach od 01.09.2020 r. – 08.09.2020 r.ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia znajduje się przy wejściu do szkoły:

  • u pana portiera; 
  • do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.jedenastka11.osw.pl w zakładce: dla rodziców i uczniów – świetlica szkolna – karta zgłoszenia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców klas lub wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dn. 08.09.2020 r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie danych oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Świetlica szkolna czynna od 02.09.2020r. W godzinach 6:30 do 17:00.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

„Radość najpiękniejszych lat…” - czas pożegań

1 wwwaW piątek, 26 czerwca br. odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości wzięły udział dyrektor szkoły Pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor Pani Ewa Wulbach i grono pedagogiczne. Ósmoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska w swoim wystąpieniu podsumowała minione lata szkolne bogate w liczne konkursy, projekty edukacyjne i zawody sportowe.

Podręczniki 2020/2021

podreczniki2020

Rozstrzygnięcie konkursu Galerii Ostrovia

1 wwwaW czerwcu zakończył się międzyszkolny świetlicowy konkurs Budzimy wiosnę z Galerią Ostrovia. Nasza szkoła zajęła w nim wysokie - IV miejsce! Nagrodą w konkursie są gry planszowe, które zostały przekazane na ręce pani wicedyrektor Ewy Wulbach przez osoby reprezentujące Galerię Ostrovia. Sukces w rywalizacji zawdzięczamy wszystkim sympatykom Jedenastki! Dziękujemy bardzo za pomoc i zaangażowanie w zbieranie żetonów. Specjalne wyrazy wdzięczności należą się dzieciom, które stworzyły ozdoby niezbędne do przystrojenia drzewka SP11 w Galerii Ostrovia. 

Egzamin Ósmoklasisty - procedury

Podsumowanie pracy Szkolnego Klubu UNICEF

unicef 1W drugim okresie roku szkolnego Jedenastka dołączyła do Klubu Szkół UNICEF – inicjatywy edukacyjnej, zrzeszającej placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Uczestnictwo w klubie miało jeden nadrzędny cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. W pierwszych miesiącach działania klubu skupiono się głównie na poszerzaniu wśród uczniów wiedzy o UNICEF-IE.

 

 

unicef