Na pierwszy rzut oka wyglądają jak rozmowy z Warszawy czy Płocka, bo zaczynają się od liczb (+243) i (+225). Faktycznie to połączenia z zagranicy, głównie z Afryki, które prowokują nas do oddzwonienia. Gdy to zrobimy, nasz portfel może uszczupilić się o nawet kilka tysięcy złotych. Uwaga na oszustów!

 

+232 21822873

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak połączenie z mazowieckiego, ale coś się nie zgadza! Przede wszystkim liczba cyfr. To zwyczajny przekręt.

- Najczęściej na wyświetlaczu telefonicznym pojawiają się numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243) oraz (+225) mogą sugerować połączenia krajowe, np. z Warszawy (22) bądź Płocka (24). Według docierających do UKE sygnałów ostatnio pojawiają się także numery przypominające polskie numery komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów - tłumaczy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Co zrobić, by nie dać się nabrać? Oto kilka zasad.

1. Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na twoim telefonie numer jest zadziwiająco długi lub nie kojarzysz międzynarodowego numeru kierunkowego tego numeru: zachowaj ostrożność! Oddzwaniaj z głową!

2. Zwracaj uwagę, na jaki numer oddzwaniasz. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej apeluje o rozwagę przed nawiązaniem połączenia bądź odpisaniem. Wcześniej należy sprawdzić, czy dany numer nie jest numerem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są droższe) lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Możesz to sprawdzić na stronie internetowej UKE.

Co zrobić, gdy oddzwonimy?

Jeśli takie połączenie zostało wykonane i jego koszt został uwzględniony w rachunku, możesz złożyć do dostawcy swoich usług reklamację. Tryb i warunki reklamacji określa rozporządzenie MAiC w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli połączenie na taki numer zostało wykonane, a dostawca usług je zrealizował zgodnie ze swoim obowiązkiem, to ma także prawo obciążyć abonenta kosztami połączenia, opierając się o obowiązujący cennik.

Jeśli to nie pomoże?

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, możesz skorzystać z możliwości polubownego zakończenia sporu w postępowaniu mediacyjnym. Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego znaleźć można na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej. Należy przy tym pamiętać, że wniesienie wniosku o mediację nie zwalnia cię z obowiązku uregulowania płatności. Sporną kwotę może umorzyć tylko dostawca usługi lub sąd powszechny w postępowaniu cywilnym.

źródło: https://www.uke.gov.pl/prezes-uke-przypomina-uwazaj-na-polaczenia-z-numerow-afrykanskich-17394