dzienochronydanychosobowychChroń swoją prywatność – unikniesz problemów. Takie jest główne przesłanie obchodzonego od 2006 roku Dnia Ochrony Danych Osobowych. Corocznie, 28 stycznia na całym Starym Kontynencie krajowi rzecznicy ochrony danych organizują konferencje, konkursy i wystawy, uświadamiające, jak niebezpieczne skutki przynieść może nieuwaga lub zbytnia niefrasobliwość w udostępnianiu wrażliwych danych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkołach ma na celu:

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych,
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych,
  • rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii,
  • kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów,
  • zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.