„Jestem bezpieczny na drodze” – to temat przewodni kolejnego spotkania w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. W zajęciach, które odbyły się 4 lutego br., wzięło udział 52 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 4, 5, 7, 11, 13 oraz Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej.

7 stycznia 2010 r., po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 11 przyjęła uczestników projektu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. W zajęciach wzięło udział 68 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 4, 5, 7, 9, 11, 13, Spółdzielni Oświatowej „Edukator” oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II. Spotkanie, w którym gościem był także Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Paweł Rajski, odbyło się pod hasłem: „ Rower bez tajemnic”.

Sprawozdanie z III modułu : „Jestem świadkiem wypadku drogowego”. 3 grudnia, po raz kolejny, w Szkole Podstawowej nr 11 odbyły się zajęcia w ramach projektu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. Uczestnikami III modułu było 54 uczniów z 7 ostrowskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

„Stosuję przepisy ruchu drogowego w praktyce. Radzę sobie z jazdą rowerem” Pod takim hasłem, 5 listopada 2009 r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 11, był realizowany II moduł programu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. W zajęciach wzięło udział 61 dzieci z 4 szkół : Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 11.

ROWEREM BEZPIECZNIE I ZDROWO

 Program wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11
 
Rower jako proekologiczny i prozdrowotny środek transportu staje się obecnie coraz bardziej popularny. Aktywne spędzanie czasu wolnego na rowerze podczas wycieczek, rajdów rowerowych czy amatorskich wyścigów kolarskich zdobywa coraz więcej sympatyków. Niestety na polskich drogach wciąż jeszcze zdarza się zbyt wiele wypadków z udziałem rowerzystów. Jednym ze sposobów ograniczenia tego zjawiska jest, m.in. uczenie od najmłodszych lat prawidłowych nawyków zachowań na drodze.
 
Program „Rowerem bezpiecznie i zdrowo” skierowany jest do dzieci i  młodzieży ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.
Czas realizacji : rok szkolny 2009/2010
Osoby realizujące program: dzieci, nauczyciele, policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego,  członek klubu kolarskiego, ratownik medyczny.
Cel ogólny :
- kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze,
Cele szczegółowe:
- doskonalenie stosowania zasad i przepisów o ruchu drogowym,
- popularyzacja roweru, jako środka transportu i rekreacji,
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;

 
Planowane efekty programu:
- zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa rowerzysty w ruchu drogowym,
- poznanie przyczyn wypadków drogowych, sposobów ich zapobiegania oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- opanowanie umiejętności jazdy rowerem w trudnych warunkach,
- poznanie zasad serwisowania i konserwacji roweru,
- uświadomienie znaczenia turystyki rowerowej w profilaktyce zdrowotnej.
Realizowane zagadnienia (moduły)
 
Tematyka zajęć (moduły)
Termin realizacji
Miejsce realizacji
Osoby odpowiedzialne
Moduł  1 :
„Znam przepisy ruchu drogowego” – zajęcia teoretyczne, rozwiązywanie testów, konkurs;
wrzesień/ październik
szkoły macierzyste
Koordynatorzy programu 
w szkołach macierzystych
Moduł  2 :
Zadanie 1 : „Stosuję przepisy ruchu drogowego w  praktyce” – praktyczna jazda rowerem po Miasteczku Ruchu Drogowego;
Zadanie 2 : „Radzę sobie z jazdą rowerem” – jazda po torze sprawnościowym;
październik listopad
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni

 Moduł  3 :

„Jestem świadkiem wypadku drogowego”- zasady
postępowania po wypadku. Pierwsza pomoc
przedmedyczna;
 grudzień

 SP nr 11

 Nauczyciele odpowiedzialni

 Moduł  4 :
„Rower bez tajemnic”- serwisowanie, drobne naprawy, konserwacja roweru. Wyposażenie i sprzęt na dłuższe wyprawy rowerowe;

 styczeń

 SP nr 11

 Nauczyciele odpowiedzialni

Moduł  5 :
„Jestem bezpieczny na drodze”- prezentacja
multimedialna dotycząca bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Spotkanie z policjantem;

 

 luty
SP nr 11

Nauczyciele odpowiedzialni

 Moduł  6 :

„Będę uczestnikiem Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego”- jazda rowerem po MRD i torze
sprawnościowym;
 marzec

SP nr 11

 Nauczyciele odpowiedzialni

Moduł  7 :

„Zdobywam kartę rowerową i motorowerową”-
- przygotowanie praktyczne do egzaminu                      kartę rowerową;
 
 kwiecień

SP nr 11

Nauczyciele odpowiedzialni
 

 Moduł  8 :

„Turysta rowerowy – to ja”- udział w rajdach
organizowanych przez PTTK  oraz         wycieczkach rowerowych po okolicy;
 maj
Okolice Ostrowa, powiat ostrowski
Koordynatorzy
programu
w macierzystych
szkołach

 

 Moduł  9 :

„Prezentuję swoje umiejętności nabyte podczas
realizacji programu Rowerem bezpiecznie i zdrowo”-
- pokazy i prezentacje na festynie szkolnym
- podsumowanie programu;
 12 czerwca 2010r.

SP 11 

 

Koordynatorzy programu

 
 
Sposoby informowania o rozpoczęciu kolejnych modułów oraz formy zgłaszania szkół.
Szkoły zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych modułach zgłaszają drogą elektroniczną chęć uczestnictwa najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego modułu. Zajęcia dla szkół podstawowych odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek, a dla szkół gimnazjalnych w każdy pierwszy piątek miesiąca.
W mailu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. proszę podać ilość uczestników ich imiona i nazwiska oraz imię i nazwisko opiekuna. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szkoła Podstawowa nr 11 zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz poinformowania zakwalifikowanych szkół.
Moduł 1 i 8 każda szkoła realizuje we własnym zakresie, według swojego pomysłu i możliwości. Pozostałe moduły przeprowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 11 w terminach:
-  szkoły podstawowe w pierwsze czwartki danego miesiąca,
-  gimnazja w pierwsze piątki miesiąca, w których ma być realizowany dany moduł .
            Metody programu dają uczniom możliwość opanowania techniki jazdy rowerem w różnych warunkach i po różnych nawierzchniach, rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach teoretycznych poznają przepisy dotyczące poruszania się po drodze, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznają budowę i rodzaje rowerów, nauczą się dokonywać drobnych napraw oraz konserwacji roweru.
            Realizacja programu z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów oraz popularyzacji roweru, jako ekologicznego i zdrowotnego środka transportu.
Ewaluacja programu :
1. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli – opiekunów zespołów szkolnych.
2. Obserwacja zachowań uczniów.
3. Opinie rodziców.
Bibliografia :
1.B.Bogacka-Osińska, E.Królicka, D.Łazuchiewicz, ”Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej. Wskazówki do realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach .”Warszawa 2002.
2. D. Dzido, M. Dąbrowska-Loranc, I. Leśnikowska-Matusiak, „Standardy wychowania komunikacyjnego. Wskazówki do realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach. Warszawa 2001.
3. F. Milson „Rower, regulacja, naprawa, konserwacja”. Warszawa 1995.
4. Rowery od a do z – Polski Portal Rowerowy www.wrower.pl
5. T. Turkowska „Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży-szansą na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3/2007.
6. I. Zarzycka „Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym” Wychowanie Komunikacyjne 10/2000.
 
Koordynator:
Małgorzata Lubojańska
Autorzy i realizatorzy programu:
Krzysztof Kaźmierowski 
Małgorzata Kowalska
Ewa Krakowska
Paweł Rusek
Wojciech Lesiczka