Trzy szkoły z Ostrowa Wielkopolskiego uczestniczą w  Programie rozwoju piłki ręcznej OSPR. To duży sukces naszego miasta i miejscowego środowiska piłki ręcznej. Do programu kwalifikowano w każdym województwie jedynie dziesięć szkół. W Wielkopolsce trzy zostały wybrane z Ostrowa Wielkopolskiego, a pozostałe siedem z Poznania.

Do Programu zakwalifikowano trzy szkoły z Ostrowa Wielkopolskiego: Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II, Szkołę Podstawową nr 11 im. Mirosława Ferica oraz Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Współpraca z ZPRP w zakresie realizacji programu oznacza merytoryczną pomoc szkołom oraz dofinansowanie wynagrodzeń, zakupu sprzętu sportowego oraz konsultacji szkoleniowych. Pierwszy etap współpracy dotyczy okresu od 1 września do 31 grudnia 2015 r. Celem projektu jest przygotowanie uczniów szkół /w ciągu 6 - do 8 lat szkolenia/ do reprezentowania Polski w zawodach sportowych na najwyższym poziomie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków sponsorskich. Jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczają obiekty sportowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Osiągnięcia naszych piłkarzy ręcznych można śledzić w zakładce OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.