1 września 2014r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”. Program „Mały Mistrz” skierowany jest do uczniów z klas I-III. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych:

  • Rowerzysta-Turysta,
  • Gimnastyk-Tancerz,
  • Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz,
  • Piłkarz, Lekkoatleta,
  • Pływak-Wodniak.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką Małego Mistrza.