Dzieci otrzymały odznakę oraz  legitymację Małego Mistrza