1 września 2014r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”. Program „Mały Mistrz” skierowany jest do uczniów z klas I-III. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: