25 listopada br. odbyły się szkolne eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wszystkie zwierzęta kochamy i ich świat podziwiamy”. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości polskich poetów, zainteresowanie dzieci poezją oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. Pani Dyrektor Ewa Wulbach powitała wszystkich uczestników i życzyła im wspaniałych prezentacji. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-III: Kalina Wesołowska, Magdalena Zawadzka, Amelia Hankiewicz, Maria Schwarz, Nadia Aleksandrzak, Emilia Mordec, Laura Mrozińska, Kornelia Wiącek. Wszyscy uczestnicy wzorowo recytowali wiersze o zwierzętach. Komisja musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Laureatami konkursu zostali: Aleksander Stępniak z klasy Ia, Iga Bałwas z klasy IIb i Hubert Fidyka z klasy IIIb.

Na koniec spotkania Pani Dyrektor podziękowała wszystkim dzieciom i wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz upominki.