W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami realizowali dwie innowacje. Z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego przyszedł czas na podsumowanie całorocznych działań. Pierwszą innowacją była „Bajkoterapia - kształtowanie właściwych postaw osobistych i społecznych” realizowana przez panią Natalię Michalską. Celem...

Aleksandra Krysztofiak otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, będącej ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena. Ola...

W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie klasy 8a podsumowali innowację „O czym oni śpiewają?”. Celem innowacji było przybliżenie uczniom największych nazwisk polskich tekściarzy, poznanie kultowych tekstów piosenek, ćwiczenie umiejętności interpretacyjnych oraz analizowanie tekstów pod kątem występujących w nich środków językowych. Podczas lekcji...

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i drugich realizowali projekt edukacyjny: „Ekologia. Jak chronić środowisko?” organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekt składał się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę oraz lekcji tematycznych, związanych z wiodącym tematem projektu. Podczas lekcji na rozgrzewkę dzieci uczestniczyły w...

Klasy pierwsze, zainspirowane przez swoje wychowawczynie – panią Natalię Michalską i panią Agatę Stempniewicz, ponownie zaprezentowały swoje umiejętności. Tym razem, pamiętając o Mamie i Tacie, z okazji ich święta, przygotowały muzyczną niespodziankę w języku migowym. Dzieci wyraziły piosenką wiele dziecięcej miłości oraz wdzięczności. Choć Dni...

17 czerwca br. w Forum Synagoga odbył się wernisaż wystawy prac uczniów klas IV- VII Szkoły Podstawowej nr 11.Wystawa była podsumowaniem rocznych działań plastycznych oraz wskazaniem osób ze szczególną wrażliwością twórczą. W pięknych wnętrzach zabytkowego budynku, zgromadzeni licznie goście, mogli nie tylko przyglądać się pracom uczestników...